s   e   m   i    m   a   t   t   .   p   lf a c e b o o k
the latest photos

w e d d i n g
portfolio

c o m m e r c i a l
portfolio

m i s c


“Na wiosnę, jak co roku, miliony amatorów fotografii wychodzą z domu by powtarzać wciąż te same, nudne ujęcia […]
Zapytani, po co to robią, zwykle nie potrafią wskazać powodu.”
                                        Andreas Feininger


seo w s z y s t k i e   p r a w a    z a s t r z e ż o n e